صحبتی چند درباره علم گیاه پزشکی

در علم گیاه پزشکی، عوامل خسارت زا تحت عناوین آفات و بیماری ها و علف های هرز تشریح می شود.

آفات شامل:

حشرات، کنه های گیاهی، حلزون ها و جوندگان است که خسارت آن ها روی گیاه اعم از برگ ساقه، ریشه و یا میوه چشمگیر بوده و دفعتا گیاه را از بین می برد. بیمارها نیز ممکن است بر اثر عوامل انگلی یا غیر انگلی ایجاد شود.

عوامل غیر انگلی عبارتند از:

قارچ ها، باکتری ها، میکو پلاسماها، ویروس ها، ویروئیدها و نماتودها، شایع ترین انگل ها بر روی گیاه، قارچ ها می باشند.

تقریبا تمامی قارچ های بیمارگر گیاهان قسمتی از زندگیشان را روی گیاهان میزبانشان و قسمتی را در خاک یا در بقایای گیاهی در خاک می گذرانند.

قارچ ها، علایم موضعی یا عمومی بر روی میزبان های خود تولید می کنند و این علایم ممکن است به طور جداگانه روی میزبان های مختلف با هم روی یک میزبان ظهور کنند. به طور کلی قارچ ها بصورت موضعی یا عمومی تولید مردگی یا نکروز کرده و باعث کشتن بافت های گیاهی، کم رشدی و کم تکثیری (هیپوتروفی و هیپوپلاسی) و کوتولگی یا پر تکثیری (هیپلاسی یا رشد خارق العاده) در قسمت هایی از گیاه یا تمام گیاه می شوند.