علایم ناشی از آلودگی حشرات

علایم ناشی از آلودگی حشرات:

1- ترشحات ۲- کپک های دودی ۳- لکه های بی رنگ ۴- گال ۵- پیچ خوردگی و بد شکلی برگ ها ۶- از بین رفتن لایه پوستی ریشه ها ۷- از بین رفتن پوست شاخه های بزرگ و کوچک ۸- تشکیل منافر در میوه و برگ